de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Capio S:t Görans Sjukhus

  Patient Roland de Thorest de Thorey


  2009.03.18 07:53
  Inskrivning
  Osign

  Läkare
  Wennersten Gunilla, Läkare Med, Avd HIA, CStG

  Anamnes
  Tidigare/Nuvarande sjukdomar
  71-årig man, CABG-op -04. Inop ICD. AMI jan -09 därefter även behandlad för en tromboflebit i saphena parva. Inkommer nu efter att remiss har skrivits den 27/2 pga återkommande CBS.

  Läkemedel
  Imdur 30 mg 1 x 1
  Plavix 75 mg 1 x 1
  Trombyl 160 mg 1 x 1
  Enalapril 20 mg 1 x 1
  Emconcor 10 mg 1 x 1
  Inspra 25 mg 1 x 1
  Simvastatin 1 x 1
  Nitromex, Suscard samt Oxascand v b.

  Status
  Allmäntillstånd
  Gott.

  Hjärta
  RR, 75 slag/min. Inga hörbara biljud.

  Blodtryck
  140/85 mmHg

  Lungor
  Fys u.a.

  Åtgärd
  Bedömning/Åtgärd
  Pat genomgår coronarangio komplikationsfritt där man finner nativa vänster med huvudstamstenos som tidigare. Nativa hö är subtotalt occluderad en bit ner. Kraftiga förkalkningar mer proximalt. Ven till D1 och ven M2 öppna. Lima till LAD u a. Kollateraler till RCA. RCA åtgärdas med ett DES och ett BMS med bra slutresultat.


  2009-03-18 Coronarangiografi

  CABG -04 med LIMA till LAD och separata vengraft till första diagonal och stort marginalsystem. RCA hade inga signifikanta stenoser.

  Artärpunktion höger femoralis utan problem. Femoseal vid avslut.

  Vänster kranskärl:
  Huvudstamstenos. LCX ockluderad proximalt efter en liten intermediärgren. LAD fyller en första diagonal och en stor första septalgren som ger kollateraler till PDA från höger.

  Höger kranskärl:
  Subtotalt ockluderad en bit ned vid margo acutis. Proximala segmentet har kaliberväxlingar men inga signifikanta stenoser.

  Vengraft till andra diagonal öppen med lite kaliberväxling men inga stenoser.
  Vengraft till marginal. En del kaliberväxling men inga stenoser. Bra flöde till stort marginalsystem.
  LIMA till LAD visar inga stenoser och ett bra flöde till distala LAD.

  PCI mot RCA:
  Tar en FR4-guide som inte ger något bra stöd. Går in med Whisper extrasupportledare som relativt lätt passerar ocklusionen. Försöker fördilatera med 2,0 mm ballong men denna spricker som tecken på kalkigt plack. Tar 2,0 mm högtrycksballong som har svårt att passera proximalt. 3,0 mm högtrycksballong kommer förbi det proximala segmentet endast med hjälp av en stödledare i form av ytterligare en extrasupportledare. Tar ett Endeavor 3,5 x 18 som tvärt tar stopp vid det proximala placket. Fördilaterar detta med 3,0 mm högtrycksballong och kommer sedan med stor svårighet förbi med stentet som dock fastnar ytterligare längre ned men innan ocklusionsstället. Sätter därför detta stent över det proximala placket och blåser till 20 atmosfärers tryck. Efterdilaterar också med 4,0 mm högtrycksballong i hela det stentet. Planerar sedan att fortsätta med fördilation och högtrycksballong distalt för att ge plats för ett smidigare stent. Får dock väldiga problem bara att ta mig förbi det nyss lagda stentet. Provar med omläggning av ledarna och olika ballonger. Kommer till slut förbi med 2,5 mm högtrycksballong och sedan med 3,0 mm vanlig ballong. Blåser med denna även i stentkanterna proximalt. Försöker med ett 3,0 x 15 mm Driver men detta tar tvärstopp i sulcus. Tar då istället 2,5 x 13 mm Coroflexstent som relativt lätt passerar ned och kan placerar över den ursprungligen täta stenosen. Uppblåsning till 24 atmosfärers tryck. Efterdilaterar med 3,0 mm högtrycksballong till 20 atmosfärers tryck och får ett bra slutresultat.

  Törnerud.
  2009-03-19 17:00
  Slutanteckning osign.

  Läkare
  Wennersten Gunilla, Läkare Med, Avd HIA, CStG

  Epikris
  Ansvarig läkare
  Gunilla Wennersten

  Avdelning
  Medicinkliniken, HIA/ys

  Vårdtid
  090318-090319

  Diagnos/Åtgärd
  Diagnos: I251, Aterosklerotisk hjärtsjukdom
  Åtgärd: AF006, Angiografi, coronary bypass inklusive a. mammaria Den 2009-03-18 07:53:56
  Åtgärd: FNG05, Perkutan transluminal koronarangioplasti Den 2009-03-18 07:53:56
  Åtgärd: FNG05, Perkutan transluminal koronarangioplasti Den 2009-03-18 07:53:56
  Diagnos: I252, Gammal hjärtinfarkt
  Diagnos: I509, Hjärtinsufficiens, ospecificerad
  Diagnos: E785, Hyperlipidemi, ospecificerad
  Diagnos: Z951, Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
  Diagnos: Z950, Förekomst av pacemaker, defibrillator och annan kardiell anordning

  Sammanfattning
  Pat är en 71-årig man som op CABG -04, inop ICD, hjärtinfarkt jan -09 samt beh för en tromboflebit i saphena parva.
  Pat har vid åb den 10/2 beskrivit återkommande bröstsmärtor i samband med promenad, tolkas nästan som instabil angina. Pat avböjer då inläggning coronarangio varför sådan beställes subakut.
  Pat ink således för coronarangio.

  Inkomststatus
  Gott och opåverkat. Cor: RR, 75/min, inga hörbara buljud. BT 140/85. Pulm fys u.a.

  Förlopp
  Pat genomgår coronarangio kompl.fritt där man finner nativa vä med huvudstamstenos som tidigare. Nativa hö är subtotalt occluderad en bit ner. Kraftiga förkalkningar mer proximalt. Ven till D1 och ven M2 öppna. Lima till LAD u a. Kollateraler till RCA. RCA åtgärdas med ett DES och ett BMS med bra resultat. Då PCI var rel långvarig pga kalkiga kärl utvecklas lätt troponinstegring på 1,4. Pat går hem i gott skick med fortsatta kontroller på härvarande sjukhus.

  Läkemedel
  Plavix 75 mg 1 x 1
  Imdur 30 mg 1 x 1
  Trombyl 160 mg 1 x 1
  Enalapril 20 mg 1 x 1
  Emconcor 10 mg 1 x 1
  Inspra 25 mg 1 x 1
  Simvastatin 20 mg 1 x 1
  Nitromex v b
  Suscard v b
  Oxascand v b