de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Slutanteckning. Karolinska sjukhuset, Thorax.

  Patient Roland de Thorest de Thorey


  040707 10.09
  Slutanteckning/IVA Niclas Lindgren, Läkare / A411NLI

  Diagnos
  J960 Akut respiratorisk insufficiens
  J189 Pneumoni
  I499 Hjärtarytmi, ospecificerad
  T889 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medici

  Slutanteckning
  66-årig man med KOL, bukaortaaneurysm, prostatahyperplasi, hyperlipidemi, hypertoni och en subendocardiell hjärtinfarkt 12/6 och som opererar en subakut CABG 22/6 och som postoperativt drabbas av leversvikt, arrytmier och respiratorisk svikt pga pneumoni. Överförs till S:t Göran för fortsatt eftervård.

  CIRKULATION
  Har initialt under vårdtiden ett flertal ventrikulära arrytmier trots Cordarone infusion vilket föranleder inplantering av en ICD. Efter ICD-inplantationen får patienten ånyo upprepade breddökade ventrikulära tackycardier som efter utredning visar sig vara ett förmaksfladder där pacemakern "trackar" den snabba förmaksrytmen och stimulerar ventrickeln i en tackycardi. Pacemakern ändras från DDD till VVI samt så digitaliserar man fladdret och efter detta har inga arrytmier setts.

  RESPIRATION
  Initialt respiratorvårdad och extuberas 1/7. Har rikligt med sekret som är svårmobiliserat och kräver mycket syrgas med bi-PAP och C-PAP men förbättras långsamt och har nu ej behövt avancerad andningshjälp senaste dygnen. Har en pneumoni och rikligt med pleuravätska. Tappas på 700 ml pleuravätska på vänster sida 6/7.

  INFEKTION
  Står initialt på Zinacef som bytes till Vancosin och Tazocin 2/7 pga stigande CRP. CRP är nu i sjunkande.
  Man har funnit KNS på PA-kateter på KS samt KNS och enterokocker i trachealsekret men man har ej fått något napp på odlingar som kan förklara allvarlig infektion. DT thorax 5/7 visar inga tecken till mediastinit. Infektionskonsult kommer och tittar på patienten på fredag 9/7 och vill då ha ett färskt CRP. Ny Vancosinkoncentration skall tas ikväll.

  NEUROLOGI
  Är svår att få adekvat kontakt med. Känner inte igen sina anhöriga. I övrigt neurologiskt intakt. Konfusion efter thorax-operation? Ställningstagande till DT skalle på avdelningen.

  NUTRITION
  Enteral nutrition påbörjad i cleeni-feedingsond. Har svårt att inta vätska per os. Planerat intag med 1500 Kcal.

  NJURFUNKTION
  God diures med furix per os. Normala njurprover. Följ dygnsdiures på avdelningen.

  Till HIA för fortsatt omhändertagande.

  [Till St Görans sjukhus]