de Thorey - en familjehistoria i fyra led
 • Roland de Thorest de Thorey.


 • Diverse
 • Össebybygden.se - Össeby kyrkoruin, Össeby hembygdsförening, Vallentunas kyrkor och socknar.
 • Bjorckochborjesson.se - Björck och Börjesson Antikvariat och bokförlag, företags- och personhistoria.


 • Roland de Thorest de Thorey.
  Född 11 mars 1938 i Adolf Fredriks församling Stockholm.

  Barn
  Marie-Thérèse "PK" Asuncion Desideria f. 1977.
  sambo med Tomas Wedel.
  Barnbarn
  Isabella Carlota f. 2009.
  Theodor Ernesto f. 2012.

  Barn
  Carl Philip Roberto Zygmunt f. 1978.
  gift med Malin Alm.
  Barnbarn
  Malins dotter Tess Malin född 8/9 2002.
  Noa Philip Lars-Gunnar född 31/1 2005.
  Philip efter sin pappa och Lars-Gunnar efter sin morfar.
  Ina Luba Gertie född 31/1 2010.
  Luba efter sin polsk-ryska farmorsmor.
  Gertie efter sin farfarsmor.

  Journal. Karolinska sjukhuset, Thorax.

  Patient Roland de Thorest de Thorey


  [Från St Görans sjukhus]

  OMVÅRDNADSANAMNES
  040613 10.23
  Johan Bengtsson, leg usk /Dok 040613 10.23 /Reg 040613 10.25 JDB /Sign 040613 10.25 JDB

  IDENTITETSKONTROLL
  ID kontrollerat på akuten, kontrollerat mot ID-band på avdelningen.

  MEDICINSK INTAGNINGSANTECKNING
  040613 14.18
  Jonas Hörnsten, les läkare /Dok 040613 14.18 /Reg 040614 09.09 J HÖ /Sign 040614 09.09 JHO

  KONTAKTORSAK
  Övertages från St Görans sjukhus för akut angio.

  FAMILJEHISTORIA
  Far med AMI x 3, den första i 60 åå. Bror med oklar hjärtsjukdom.

  RISKFAKTORER
  Hyperlipidemi, tot-chol 5,7 och LDL 3,3.
  Ärftlighet för IHD.
  Rökare till för två år sedan.

  NUVARANDE SJUKDOMAR
  Prostatahyperplasi.
  Bukaortaaneurysm.
  KOL.

  Sedan ca 5 år haft bröstbesvär, misstänkt angina. Fått behandling, bla Trombyl. Besvären klingat av. Står på Inderal tn av oklar orsak, av pga IHD.

  AKTUELLT
  Senaste tiden nedsatt ork och tryck över bröstet vid liten ansträngning.
  040611 av och till ont i övre delen av buken.

  Natten till 040612 vaknat med kraftiga likartade smärtor och prövat Aspirin och sedan somnat. Vaknar ånyo med smärtor och kallsvett. Söker St Görans sjukhus fm 040612.

  Läggs in på HIA St G. En episod med CBS kl 16.30 ca sedan enl pat inte haft ont och haft en "perfekt" natt till idag utan CBS.

  Inkomst-EKG visar ST-sänkningar i antero-septala avledningar vilka på senare MIDA-utskrift ter sig som normaliserade.

  TnI-stegring till 22,86 (ref <0,4).

  CT-buk utan dissektion i bukaorta.

  Översänds till KS för angio efter telsamtal 040612 på indikation instabil angina.

  LÄKEMEDEL Vid inkomst till St G:
  Trombyl 75 x 1
  Inderal 10 mg x 1
  Cernitol 250 mg 2 x 2 (naturläkemedel mot prostatism)
  Behepan 1 mg x 1

  ÖVERKÄNSLIGHET
  Lipitor -> fula hudutslag
  Pravachol tyngdkänsla i ben men ej utslag

  STATUS
  Allmäntillstånd
  Efter angio med femostop ryggsmärta, annars bra
  Hjärta
  RR utan biljud
  Lungor
  I liggande lindriga exp ronki. Opåv andning.

  RÖNTGEN
  Coronarangiografi
  Mkt kalkiga kärl.
  50% HS-stenos.
  Ockl LAD.
  Ockl Cx.
  Ej sign förträngning RCA.
  Bra VK-funktion.

  PRELIMINÄR BEDÖMNING
  Bukaortaaneurysm. KOL. Prostatism.

  Hyperlipidemi. Infarkt.

  Angio enl ovan. Diskussion på Thkir rond tisd.

  Insätter Simvastatin då god indikation finns och då pat förvisso ej tålt Lipitor men tolererat Pravachol om än med tyngdkänsla i benen, i förhoppning om att Simvastatin ska tolereras bättre.

  Avstår Plavix pga ev kirurgi.

  Aggrastat och Nitroinfusion från St G utsätts.

  OMVÅRDNADSANAMNES
  040613 14.27
  Wei Zheng, Leg. Sjuksköterska /Dok 040613 14.27 /Reg 040613 14.31 WEI /Sign 040613 14.31 WEI

  IDENTITETSKONTROLL
  Har ID band från St Göran.

  KONTAKTORSAK
  Angio.

  ÖVERKÄNSLIGHET
  Får utslag av T Provakol. Får svulna ben av lipitor.

  OMVÅRDNADSANTECKNING
  040613 14.31
  Wei Zheng, Leg. Sjuksköterska /Dok 040613 14.31 /Reg 040613 14.37 WEI /Sign 040613 14.37 WEI

  ANDNING/CIRKULATION .
  TM: SR 96-100. Har gjort angio --> 3 kärls sjuk. Inf Aggrastat är bortkopplad.

  NUTRITION
  Har druckit efter gio och mår bra.

  ELIMINATION
  Har kissat.

  HUD/VÄVNAD
  Har femostopp i hö ljumske. Cirkulation i benet ua.

  SMÄRTA/SINNESINTRYCK
  Inga bröstsmärtor men har ont i ryggen och har fått smärtstillande.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040613 14.37
  Wei Zheng, Leg. Sjuksköterska /Dok 040613 14.37 /Reg 040613 14.39 WEI /Sign 040613 14.39 WEI

  EXTRA UTDELNING
  Kl 12.00 T Alvedon 500mg x2st, Dexofen 50mg 1st.
  Kl 14.30 inj Morfin 5mg iv.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040613 16.29
  Mari Nieroi Ssk /Dok 040613 16.29 /Reg 040613 16.30 MNI /Sign 040613 16.30 MNI

  EXTRA UTDELNING
  Inj. Morfin 5mg IV kl 16.30. pga ont i ryggen.

  OMVÅRDNADSANTECKNING
  040613 18.04
  Mari Niemi Ssk /Dok 040613 18.04 /Reg 040613 20.21 MNI /Sign 040613 20.21 MNI

  ANDNING/CIRKULATION
  TM, Sr 80-120. BT stabilt. Hade ca 70% saturation utan 02. Fick 2 l/min 02 på grimman och saturation gick upp till 89%.

  Strax efter kl 18 började svikta, HIA-jour informerad om detta - fick Furix IV + KAD, VKG kopplades också. VKG visar ST-sänkningar anteroseptalt.
  Har lite temp - fick Alvedon.

  NUTRITION
  Har druckit bra, men ville ej äta.

  ELIMINATION
  Har kissat x flera.
  Fick KAD nr 10 kl 19.00. Diures bra efter Furix-sprutan.

  HUD/VÄVNAD
  Femostop bort kl 16.00. Ingen blåsljud hörs. Ingen hematom.
  Får börja mobilisera sig kl 20.00.

  SMÄRTA/SINNESINTRYCK
  Hade ont i ryggen - fick smärtstillande IV.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040613 18.10
  Mari Niemi Ssk /Dok 040613 18.10 /Reg 040613 18.11 MNI /Sign 040613 18.11 MNI

  DOSAVVIKELSE 040613 kl 20
  Simvastatin aco, filmdrag tabl, 20 mg
  ordinerad dos: 1
  intagen dos: 0
  Fick ej pga cave Lipitor + Pravachol och HIA-jour tyckte att pga dessa medicin är ej "akut" medicin kan vi hoppa över den idag.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040613 19.00
  Mari Niemi Ssk /Dok 040613 19.00 /Reg 040613 19.01 MNI /Sign 040613 19.02 MNI /Vidi 040618 07.55 LWE

  EXTRA UTDELNING
  Lungorna rasslar: inj. Furix 40mg IV kl 18.45. E.O.
  HIA-jour Lillianne Wecke.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040613 19.18
  Mari Niemi Ssk /Dok 040613 19.18 /Reg 040613 19.19 MNI /Sign 040613 19.19 MNI

  EXTRA UTDELNING
  2xT.Alvedon kl 19.30 pga feber.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040614 04.45
  Daniel Angerd , Leg ssk /Dok 040614 04.45 /Reg 040614 06.52 DAN /Sign 040615 06.02 DAN /Vidi 040621 15.11 CJA

  EXTRA UTDELNING
  Förstoppad, får ej ut avföring --> 1klysma Mikrolax. --> god effekt.

  OMVÅRDNADSANTECKNING
  040614 06.52
  Daniel Angerd , Leg ssk /Dok 040614 06.52 /Reg 040614 06.54 DAN /Sign 040615 06.03 DAN

  ROND/DAGANTECKNING
  Sovit av och till. Avföring under natten (se ELÄ) .

  ÅTGÄRD
  Observation/Övervakning
  MIDA: SR 90-105, statisk vektor. Frekventa VES och Koppl. VES.

  EXTRA GIVNA LÄKEMEDEL
  040614 11.49
  Wei Zheng, Leg. Sjuksköterska /Dok 040614 11.49 /Reg 040614 11.50 WEI
  Autolås

  EXTRA UTDELNING
  040614 kl 11
  Seloken zoc, depottabl, 50 mg
  intagen dos: 50 mg
  Åt uppdragsg .: CHD

  OMVÅRDNADSANTECKNING
  040614 12.23
  Wei Zheng, Leg. Sjuksköterska /Dok 040614 12.23 /Reg 040614 12.40 WEI /Sign 040614 12.40 WEI

  ANDNING/CIRKULATION
  VKG: SR 96-110. Har ökat Seloken dos till 100mg. Sat 93% utan O2.

  NUTRITION
  Har druckit ca 1000ml

  ELIMINATION
  Har kissat 1200ml i urinpåse med blodtillblandad på förmiddagen. KAD är borttagen nu och han har kissat därefter med lite blodkoagulerat.

  HUD/VÄVNAD
  Har litet hematom i hö ljumsken men det har inte blivit större. Ingen blåsljud i ljumsken.

  AKTIVITET
  Känner sig trött idag. Har legat större delen på sängen.

  SMÄRTA/SINNESINTRYCK
  Inga bröstsmärtor på förmiddagen.

  MEDICINSK EPIKRIS
  040614 16.10
  Maria Daniel, Leg. läkare /Dok 040615 16.10 /Reg 040629 21.28 KVA /Sign 040629 21.29 MDL /Vidi 040712 13.43 CHD

  INSKRIVNINGSDATUM
  040613

  UTSKRIVNINGSDATUM
  040614

  DIAGNOSKOD
  I214 Akut subendokardiell infarkt (H)
  E789 Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad (B)
  J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad (B)
  I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet (B)

  OP/ÅTGÄRDSKOD
  V9253 Koronarangiografi

  ANSVARIG ÖVERLÄKARE
  Claes Held

  SAMMANFATTANDE ANAMNES
  Sed tid hyperlipidemi, KOL och bukaortaaneurysm. Hereditet för hjärt/kärlsjukdornar och rökstopp för 2 år sedan. Kommer nu från S:t Görans sjh för akut angiografi m PCI-beredskap, inlagd där sedan gårdagen med TnI-stegr 22.86 (<0.4) och ST-sänkningar anteroseptalt. Man gjorde även en CT buk som inte kunde påvisa någon aortadissektion. Uppger oklara bröstsmärtor sedan 5 år tillbaka. Senaste tiden nedsatt ork och tryck över bröstet vid minsta ansträngning.

  Ur inkomststatus AT: Opåverkad. Cor: RR utan biljud. , Bltr: 120/75 Pulm (bedside) : Lindriga exspiratoriska ronchi, i ö ua.

  LABORATORIEPROVER
  Hb 152, LPK 19,9, CK-MB 208, Troponin-T 3,9, trombocyter 299.

  RÖNTGEN
  Koronarangiografi 040613: visar mycket kalkiga kärloch 50% huvudstamsstenos, occluderad LAD och circumflexa.
  Ej signifikant förträngd RCA. Bra vä kammarfunktion.

  VÅRDFÖRLOPP/TERAPI
  Aggrastat och Nitro-infusion från S:t Göran utsättes, angio enl ovan som visar således 3-kärlssjuka och en huvudstamsstenos. Insättes på Simvastatin. Ingen Plavix ges då pat förväntas genomgå kirurgi inom 1 vecka.

  LÄKEMEDEL
  Trorohyl 75 mg 1 x 1
  Behepan 1 mg 1 x 1
  Seloken ZOC 50 mg 2 x 1
  Klexane 100 mg/ml 0,8 ml x 2
  Simvastatin 20 mg 1 x 1
  Triatec 1,25 mg 1 x 2

  ÅTGÄRD
  Planering
  Dras på thorax-ronden 040615. Går till S:t Göran för fortsatt vård i väntan på denna. Rek där spirometri-undersökning.

  Kopia
  Epikris-kopia faxas till S:t Görans sjh.

  [Till St Görans sjukhus]

  MEDICINSK DAGANTECKNING
  040615 11.42
  Maria Daniel, Leg. läkare /Dok 040615 11.42 /Reg 040615 11.45 MDL /Sign 040629 21.28 MDL

  AKTUELLT
  Thoraxrond idag: Beslut om CABG, sätts upp på heta listan!

  ÅTGÄRD
  Planering
  Ringer och meddelar pat läkare på avd 31 S:t Görans sjkh. Informerar även om att spirometri, EKO och CT thorax (för att utesluta vidgning av aorta) bör göras innan.

  [Från St Görans sjukhus]
  [För operationsjournalen klicka här.]

  MEDICINSK EPIKRIS
  040701 13.24
  Fredrik Gadler överläkare /Dok 040702 13.24 /Reg 040702 13.29 BHK /Sign 040802 14.05 FGA

  INSKRIVNINGSDATUM
  2004-07-01

  UTSKRIVNINGSDATUM
  2004-07-01

  DIAGNOSKOD
  I472B Kammartakykardi, långvarig (H)

  OP/ÅTGÄRDSKOD .
  FPG33 Inläggande av transvenös cardioverter-defibrillator samt förmaks- och kammarelelektrod. T38 ICD.

  ANSVARIG ÖVERLÄKARE
  Fredrik Gadler

  SAMMANFATTANDE ANAMNES
  Man som nyligen genomgått by pass-op. Efter detta multiorgansvikt och legat på THIVA. Upprepade kammararytmier som man trott ha utlösts av Simdax- och Corotrop-behandling. Insatt på Cordarone-infusion. Fortfarande mycket arytmibenägen och nedsövd i resp p g a detta. Överflyttades den 29/6 till S.t Görans sjh. Återkommer nu för att få ICD.

  VÅRDFÖRLOPP/TERAPI
  Erhåller komplikationsfritt en Medtronic Maximo ICD med elektrod i förmak och kammare. Postop kontroll u a. Omedelbart åter till IVA S.t Göran efter op.

  ÅTGÄRD
  Planering
  Vidare kontroller IVA, S.t Görans sjh.

  [Slutanteckning Karolinska sjukhuset]