de Thorey - en familjehistoria i fyra led
Minnesvärda begravningar
 • Lord Newborough


 • Polen
 • Lästips
 • Stalins order om avrättning av polska officerare.
 • "Lögnen om Katyn" av Elzbieta Jasinska Brunnberg.
 • Maria Pamer 1919-2007. av Annika Beijbom.
 • "Jag minns dagen när Stalin dog..." av Andrzej Olkiewicz. - PDF, öppnas i nytt fönster.

 • Stalins order om avrättning av polska officerare.

  "Hemligt, 5 mars 1940"


  Sovjetiska inrikesfolkkommissariet
  Mars 1940
  Moskva

  Till kamrat Stalin:
  Ett stort antal före detta officerare i polska armén, före detta tjänstemän vid den polska polisen och de polska underrättelsetjänsterna, medlemmar av polska nationalistiska och kontrarevolutionära partier, medlemmar av avslöjade kontrarevolutionära motståndsorganisationer, flyktingar och andra, samtliga svurna fiender till sovjetisk överhöghet [och] fulla av hat mot sovjetsystemet, hålls för närvarande fångna i krigsfångeläger administrerade av sovjetiska NKVD och i fängelser i de västra distrikten av Ukraina och Belarus [Vitryssland].

  De militära och polisiära officerarna i lägren försöker fortsätta sin kontrarevolutionära verksamhet och bedriver antisovjetisk agitation. Samtliga väntar de enbart på att friges för att aktivt ansluta sig till kampen mot sovjetmakten.

  NKVDs organ i Ukrainas och Belarus västliga distrikt har avslöjat ett antal kontrarevolutionära rebellorganisationer. Tidigare officerare i den polska armén och polismän liksom gendarmer har spelat aktiva, ledande roller inom alla dessa organisationer.
  Bland de fängslade flyktingarna och statsgränskränkarna har ett betydande antal personer identifierats som tillhöriga kontrarevolutionära spion- och motståndsorganisationer.
  14.736 före detta officerare, statstjänstemän, markägare, polismän, gendarmer, fångvaktare, gränsregionbosättare [osadniki] och underrättelseofficerare (över 97% av dem är polacker) hålls i krigsfångeläger. Det angivna antalet exkluderar soldater och underofficerare.
  Bland dem finns:
  Generaler, överstar och överstelöjtnanter 295
  Majorer och kaptener 2.080
  Löjtnanter, underlöjtnanter och fänrikar 6.049
  Officerare och underofficerare vid polisen, gränstrupperna och gendarmeriet 1.030
  Övriga poliser, gendarmer, fängelsevakter och underrättelseofficerare 5.138
  Statstjänstemän, markägare, präster och gränsregionboende 144

  18.632 gripna personer hålls i fängelse i de västra regionerna av Ukraina och Belarus (10.685 av dem är polacker). De innefattar:
  Före detta officerare 1.207
  Före detta underrättelseofficerare vid polis och gendarmeri 5.141
  Spioner och sabotörer 347
  Före detta markägare, fabriksägare och statstjänstemän 465
  Medlemmar av skilda kontrarevolutionära och motståndsorganisationer och övriga kontrarevolutionära element 5.345
  Flyktingar 6.127

  Med hänsyn till att samtliga är förhärdade och kompromisslösa fiender till sovjetisk överhöghet, betraktar NKVD det som nödvändigt:


  1. Att instruera sovjetiska NKVD att inför specialtribuner pröva

  1) skulden hos de 14.700 före detta polska officerare, statstjänstemän, polisofficerare, underrättelseofficerare, gendarmer, gränsregionbosättare och fängelsevakter som förvaras i krigsfångeläger
  2) liksom skulden hos de 11.000 medlemmarna av skilda kontrarevolutionära spionage- och sabotageorganisationer, före detta markägarna, fabriksägarna, före detta polska officerarna, statstjänstemännen och flyktingarna som arresterats och hålls i fängelser i de västra distrikten av Ukraina och Vitryssland och för dem alla utdöma det strängaste straffet: arkebusering.
   

  2. Målen bör prövas utan att de fängslade hörs eller åtalas; dokumentation rörande utredningens avslutande och åtföljande dom [bör utfärdas] som följer:
  a) för personer i krigsfångeläger i form av certifikat utfärdade av sovjetiska NKVDs administration för krigsfångeanlägenheter;
  b) för arrestanter i form av certifikat utfärdade av sovjetrepubliken Ukrainas NKVD och av sovjetrepubliken Vitrysslands NKVD.

  3. Målen bör föreläggas inför och domarna utfärdas av en tremannatribunal sammansatt av kamraterna Merkulov, Kabulov och Basjtakov.

   

  Sovjetunionens inrikesfolkkommissarie
  L Berija