de Thorey - en familjehistoria i fyra led
Minnesvärda begravningar
 • Lord Newborough


 • Polen
 • Lästips
 • Stalins order om avrättning av polska officerare.
 • "Lögnen om Katyn" av Elzbieta Jasinska Brunnberg.
 • Maria Pamer 1919-2007. av Annika Beijbom.
 • "Jag minns dagen när Stalin dog..." av Andrzej Olkiewicz. - PDF, öppnas i nytt fönster.

 • Humanisterna

  Amsterdam-deklarationen.


  Humanisterna är anslutna till International Humanist and Ethical Union (IHEU), som är en sammanslutning av humanister över hela världen. IHEU är officiellt representerat i FN, UNESCO, EU och Europarådet. När IHEU bildades 1952 antogs ett ideologiskt grunddokument. I samband med organisationens femtioårsjubileum blev detta dokument moderniserat. Det har fått namnet Amsterdamdeklarationen 2002.

  Amsterdamdeklarationen 2002

  Humanismen är resultatet av en lång tradtion av fritt tänkande, vilken har inspirerat många av världens största filosofer och skapande konstnärer och som har givit upphov till vetenskapen.
  Grunderna för den moderna humanismen är:

  1. Humanismen är etisk. Den bekräftar värdet, värdigheten och självständigheten hos individen och rätten för varje människa till största möjliga frihet med bibehållen respekt för andras rättigheter. Humanister är skyldiga att bry sig om mänskligheten som helhet, inklusive framtida generationer. Humanister menar att moralen är en inneboende del av den mänskliga naturen byggd på en förståelse och omtanke om andra, utan behov av några yttre förklaringar.

  2. Humanismen är rationell/förnuftig. Den eftersträvar att använda vetenskapen på ett konstruktivt och inte skadligt vis. Humanister anser att lösningen på världens problem ligger i mänsklig tanke och handling, inte i något gudomligt ingripande. Humanismen försvarar att man tillämpar vetenskapens metoder och fria sökande på problem med människans välfärd, men humanister anser även att användandet av vetenskap och teknik måste balanseras av mänskliga värderingar. Vetenskapen ger oss medlen, men humana värderingar måste främja dess ändamål.

  3. Humanismen stödjer demokrati och mänskliga rättigheter. Humanismen siktar mot största möjliga utveckling för varje enskild människa. Den hävdar att demokrati och mänsklig utveckling är en fråga om rättigheter. Principerna för demokrati och mänskliga rättigheter kan tillämpas på många mänskliga relationer och inte bara på politikens metoder.

  4. Humanismen framhåller att personlig frihet måste kombineras med socialt ansvar. Humanismen försöker att bygga en värld på idén om den fria individen som ansvarig inför samhället och erkänner vårt beroende av och ansvar för naturen, Humanismen är odogmatisk och avkräver inte sina anhängare någon trosbekännelse. Den är därför anhängare av utbildningsformer fria från indoktrinering.

  5. Humanismen är ett svar på det utbredda behovet av ett alternativ till dogmatisk religion. Världens stora religioner hävdar sin grund i uppenbarelser givna en gång för alla och många försöker omvända alla människor till sin syn. Humanismen hävdar att tillförlitlig kunskap om världen och oss själva uppnås genom en fortlöpande process av observation, utvärdering och omprövning.

  6. Humanismen värderar kreativitet och föreställningsförmåga och erkänner den förlösande kraften i konsten. Humanismen inser betydelsen av litteratur, musik och konst för personlig utveckling och fullkomnande.

  7. Humanismen är en livsåskådning som strävar efter största möjliga uppfyllelse genom utveckling av ett etiskt och skapande liv och erbjuder en etisk och rationell metod för att möta vår tids utmaningar. Humanismen kan bli ett sätt att leva för alla och envar överallt.

  Vår primära uppgift är att på enklaste sätt uppmärksamma människor på vad humanismen kan innebära och vilka förpliktelser den ger för dem. Genom att använda fri forskning, vetenskapens kraft och kreativ fantasi för att främja fred och medkänsla, har vi en tro på att vi har möjligheter att lösa de problem som ligger framför oss alla. Vi uppmanar alla som delar denna övertygelse att förena sig med oss i denna strävan.

 • Humanisterna.